Anyplace

Vi forsterker og ivaretar bygningens arkitektur og betydning med utgangspunkt i utarbeidet strategi og rom– og funksjonsprogram. Vi kan komme med forslag, innspill og kvalitetssikring av løsninger.

Vi har en klar konseptuel idé for hvert prosjekt.
Vi skaper funksjonelle og inspirerende interiører som bygger opp om og forsterker den konseptuelle ideen, og som gjennom sanselige og visuelle virkemidler skaper stemninger og miljøer som gir positive opplevelser.